Τεχνικές πληροφορίες P 50

  • p_50
  • p50_5022

Project details

  • Το πλαίσιο Π50 συνεργάζεται με το πομόλο Π60. Στο πλαίσιο Π50 όλοι οι υαλοπίνακες υποχρεωτικά δέχονται επεξεργασία rode.: