Τεχνικές πληροφορίες P 60

  • p_60
  • p60_9017_9028
  • p10_9010