Αρμοκάλυπτρο

Αρμοκάλυπτρο

Αρμοκάλυπτρο πάγκου κατάλληλο για την στεγανοποίηση του αρμού ανάμεσα στον πάγκο και το γυαλί. Εμποδίζει το νερό να εισχωρήσει μεταξύ του τοίχου και του πάγκου και βοηθάει να γεμίσει το κενό μεταξύ του τοίχου και της επιφάνειας εργασίας.